JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 

 

Előadások
Csütörtök 17.00-18.30,  NET L16

1. hét
 (szept. 13.)

Történeti áttekintés, mi az epigenetika, epigenetikus változások szintjei, célpontjai
ppt

2. hét
(szept. 20.)

DNS metiláció, enzimjei – de novo és fenntartó metilázok -,
DNS demetilázok, Dnmt kölcsönhatások, TET enzimek
ppt

3. hét
(szept. 27.)

Hiszton módosulások, hiszton variánsok, módosító enzimek, hiszton-kód
ppt

4. hét
(okt. 4.)

Citrullináció, metilált DNS kötő fehérjék; poszt-transzkripciós RNS módosítás; epitranszkriptomika
ppt

5. hét
(okt. 11.)

Polycomb és trithorax fehérjék jelentősége, kromatin remodellezés; insulatorok
ppt

6. hét
(okt. 18.)

Genom imprinting
ppt   ppt

7. hét
(okt. 25.)

Transzpozonok, nem-kódoló RNS-ek; Paramutáció, transzvekció
ppt

8. hét
(nov. 1.)

 Oktatási szünet

9. hét
(nov. 8.)

X inaktiváció
ppt

10. hét
(nov. 15.)

Gametogenezis és epigenetikai változások; epigenetika és az assziszált reprodukciós technikák; iPS sejtekTranszgenerációs epigenezis
ppt   ppt

11. hét
(nov. 22.)

Kis molekulák, óragének, az intermedier anyagcsere és a mitokondriumok epigenetikai szabályozó szerepe
ppt

12. hét
(nov. 29.)

Epigenetika és karcinogenezis; epigenetikai támadáspontú szerek/gyógyszerek; Mitotikus bookmarking
ppt
Dr. Kovács Árpád: Egy sejt transzkriptomika pdf

13. hét
(dec. 6.)

 A génexpresszió epigenetikus módosulásai az öregedés során; teloméra epigenetika; ikervizsgálatok; Gyulladásos folyamatok epigenetikája; autoimmunitás (SLE, ICF)
ppt 

Dr. Hegyesi Hargita: Cirkuláris RNS-ek ppt

14. hét
(dec. 13.)

Központi idegrendszert érintő elváltozások/betegségek epigenetikája, a stressz epigenetikai jelentősége
ppt

 
 

Kulcsszavak

 • Waddington; Liszenko; nature versus nurture; epigenetic landscape, epigenetika definíciója; epigenetikai jelenségek
 • DNS metiláció; fenntartó és de novo metilázok: Dnmt1, Dnmt3a és b; szövetspecifikus Dnmt3L; metildonor SAM és SAH rendszer; folátok szerepe; DNS metiláció következményei; CpG dinukleotidok, metilált citozin sorsa; promóter CpG szigetek; azacitidin és egyéb inhibitorok; TET enzimek; DNS demetilázok
 • hiszton módosulások és hiszton variánsok; hiszton kód; H3 és H4 hisztonok kitüntetett szerepe; metilációs helyeik; egyéb módosulások (acetiláció, ubiqutiniláció, foszforiláció stb.) HDAC és HAT, HMT és hiszton demetilázok; kapcsolat a telomérákkal, a kromatin szerkezettel, és az öregedéssel; inhibitor: TSA; sirtuinok
 • polycomb és trithorax fehérjék, MeCP; Rett-szindróma; epimutáció és mutáció kapcsolata, CTCF insulator elemek; cohesin; TAD-ok; kromatin szerkezet változásai
 • nem-kódoló RNS-es; tsRNS, piwiRNS, siRNS, miR-ek, hosszú nem-kódoló RNS-ek; poszt-transzkripcionális RNS módosítások; epitranszkriptomika
 • transzpozonok és repetitív szekvenciák; csendesítés; aguti gén és IAP; pozícionális hatás; evolúciós jelentőség; FraXa és RNAi
 • imprinting; definíciója; szülői érdekellentét; Prader-Willi- és Angelman-szindrómák: UBEA3 és PWS; differenciáltan regulált/metilált szekvenciák; Beckwith-Wiedemann- és Silver-Russell-szindrómák: H19, IGF2, CDKN; kapcsolat az ART-tal; LOI
 • X inaktiváció és viszonya a dóziskompenzációhoz; az evolúciós eredet kapcsolata az emlősök egyedfejlődésével; XIC, Xist és Tsix; makroH2A; kancsal X inaktiváció és autoimmunitás; Pol II kizárás és escape from X inactivation; imprintált és random X inaktiváció; MSUD
 • gaméták és egyedfejlődés: eltérő kinetika a nemek között; ART és klónozás; protaminok; MSUD; epigenetika és ES sejtek; iPS sejtek; az átprogramozás epigenetikai kérdései
 • transzgenerációs epigenezis: fehérje és RNS általi expresszió módosítás (Cre-Flox- és cKit-mutáns), endokrin disruptorok szerepe, multigenerációs expozíció
 • táplálkozás (metildonorok, folát) aguti szőrszín; nagyanyai – nagyapai táplálkozás unokák érintettsége, transzgenerációs hatások
 • paramutáció és transzvekció
 • öregedés: egypetéjű ikrek, progeroid szindrómák: Rothmund–Thompson, Werner; Hutchinson-Guilford; teloméra sajátos kromatin szerkezete és telomeráz; kapcsolat a tumorképződéssel;
 • karcinogenezis: generális hipometiláció és CpG hipermetiláció: onkogének és tumor szuppresszorok; onko-hisztonmódosulások, onkomiR-ek; mitotikus bookmarking
 • viselkedés: LG és ABN anyai eltérései; transzgenerációs hatásuk; GR és ERaR szintek; stressz tűrés; ADHD, öngyilkosság – Dnmt aktivitás; bipoláris betegség és szkizofrenia; szociális hatások; nyelvtanulás, kábítószerfüggés
 • epigenetika és metabolizmus; acetil-CoA; NAD+/NADH arány; O-GlcNac ciklus; óra-gének; az alkohol epigenetikai hatásai; mitokondriumok epigenetikai szerepe
 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top