JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a téli vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt (a vizsgák számára vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével).

A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg. Honlapunk oktatási anyagainak eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában találják meg.

Ezekhez a kurzusokhoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok, konzultációk) nem tartoznak. A félévközi teljesítmény beszámítására az előző féléves szabályok érvényesek.

További részletekért lásd a TVSZ 16.§ 8. bekezdését.

 

Kedves Hallgatók!

Az írásbeli ÁOK Genetika és Genomika távoktatási vizsgákra a Neptunon keresztül jelentkezhetnek.

A vizsgán az alábbi rektori irányelveket be kell tartaniuk:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/

Néhány technikai dologra hívnánk fel a figyelmüket:

A vizsga a Moodle felületen történik, amire a Neptun rendszeren keresztül kapnak Zoom meghívót.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében a technikai hátteret önöknek kell biztosítaniuk a vizsgák zavartalan lebonyolításához, eddigi tapasztalatok alapján ehhez windows alapú számítógépre/laptopra van szükségük. Úgy tűnik a Zoom és a Moodle sincs optimalizálva az iOs rendszerre, az ebből adódó lefagyások, rendszerkidobások esetén a rektori utasítás egyértelmű állásfoglalása szerint a vizsga nem teljesítettnek tekintendő, a következmények a hallgatót terhelik, tehát akár egy vizsgaalkalom elvesztését is jelenthetik. Amennyiben önhibájukon kívül szakadt meg a vizsga alatt az összeköttetés, ezt 3 napon belül igazolniuk kell, ezután egyedileg bíráljuk el a helyzetet.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében az írásbeli Moodle vizsgák ideje alatt is Zoom kapcsolatban (meetingen) kell lenniük az önöket felügyelő tanárral. Azaz a vizsga teljes ideje alatt végig bekapcsolt kamerával, illetve bekapcsolt mikrofonnal kell láthatónak, hallhatónak lenniük. Ipaddel, tablettel vagy telefonnal nem tudnak egyszerre jelen lenni a Zoom és Moodle felületen, ezt is vegyék figyelembe.

A vizsga teljes ideje alatt headset, fülhallgató, illetve bármilyen elektronikai vagy papíralapú segédeszköz használata, harmadik személy segítségének igénybevétele tilos. Miután az önök körüli környezet zajai is hallhatóak lesznek, a többi társuk megzavarásának elkerülésére a vizsga idejére egy csendes helyre lesz szükségük, ahol csak egyedül tartózkodhatnak.

Ha bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a felügyelő tanár kizárhatja önöket a vizsgáról.

A vizsga kezdete előtt 15 perccel fel kell csatlakozniuk a Zoom csoport találkozójára a Neptun-ban elérhető link segítségével. Lépjenek be a Moodle felületre is, és diákigazolványukat készítsék elő. A vizsga hivatalos kezdetekor egyszerre engedjük be önöket a várószobából a „meeting”-re.

A vizsga megkezdése előtti névsorolvasáskor a kamerán keresztül be kell mutatniuk a felügyelőtanárnak diákigazolványukat. A „meetingen” egyértelműen a saját nevüket használják, ha nem ezzel léptek be, a „rename” opcióval tudják hivatalosra/érvényesre átnevezni azt. Aki nincs jelen a személyi azonosításkor, automatikusan ki lesz zárva a vizsgából. A személyi azonosítás után egyszerre kapják meg a Zoom chat ablakában a jelszót, amivel a Moodle rendszerben meg tudják nyitni a vizsgadolgozatot. A dolgozat 60 egyszerű választásos feladatból áll (60 pont), megoldására a teszt kinyitását követően 45 perc áll rendelkezésükre.

Amennyiben elengedhetelenül szükséges, a felügyelőtanárral a Zoom chat-ben tudnak kommunikálni.

Ha végeztek írásbeli vizsgával a Moodle-on, ezt jelezzék a Zoom chaten a felügyelő tanárnak, ezután kiléphetnek a Zoomból. Amennyiben előbb hagyják el a Zoom-ot, minthogy végeztek volna a Moodle vizsgával, az a vizsgájukat érvényteleníti.

A vizsga kép, hang és chat anyaga a Zoom-on felvételre kerül.

A vizsga eredményét 48 órán belül rögzítjük a Neptunban.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (31 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

Írásbeli kollokvium értékelése [A bónusz pontok miatt 60-nál több pont is elérhető].

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 15 pont).]

pontszám           Jegy

0-30                       1

31-37                    2

38-45                    3

46-52                    4

53- 60                   5

Sok sikert kívánunk!


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top