JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 „Sejttan” (FOKOGEN004_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2020/21. tanév I. félév
(A tematika a járványügyi helyzettől függően változhat)

 

Kedves hallgatók!

A SARS-CoV-2 járványügyi helyzet miatt 2020. november 16-tól az előadások és gyakorlatok kizárólag online (Zoom-on keresztül) látogathatók.
Az előadások és gyakorlatok Zoom meghívója a ZOOM fülön található.

A vizsga formája: Moodle teszt (Az aktuális korlátozó intézkedések függvényében.) A Neptunban technikai okok miatt nem javítjuk a szóbelit írásbelire.
A bónusz rendszer leírását lásd az ÁOK-s Sejttan tárgyunknál!

Hét

Előadás
csütörtök 9:40 – 10:25
NET Zöld terem

Gyakorlatok

1.
(szept. 7-11)

A sejtelmélet. A sejtmembrán I.
ppt   ppt

A fénymikroszkóp (FM)
ppt   pdf   ppt

2.
(szept. 14-18)

A sejtmembrán II.
ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 21-25)

A sejtmag I.
ppt / Zoom video: video

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 28 - okt. 2)

A sejtmag II. Az endoplazmás retikulum
ppt   ppt / Zoom video: video

A sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 5-9)

Golgi, vezikuláris transzport és szekréciós mechanizmusok
ppt   ppt / video

Endoplazmás Retikulum
ppt

6.
(okt. 12-16) 

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (lásd Témazárók és kollokvium lapon)

Az endocitózis és a sejten belüli emésztés. Autofágia
ppt

Golgi komplex. Immuncitokémia.
Szuperfelbontású mikroszkópia
szekréció
 ppt

7.
(okt. 19-22) a, b

Sejtváz
ppt / Zoom video: video

 Szekréció
ppt

8.
(okt. 26-30)

A sejtek kapcsolódása egymáshoz és környezetükhöz. Sejtadhézió
ppt

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

9.
(nov. 2-6)

Sejtmozgás
ppt / hanggal: ppt

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

10.
(nov. 9-14)

Sejtek közötti kommunikáció
ppt   Zoom video: video

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

COVID miatti gyakorlati hiányzások pótlása: November 13 péntek, 17:30-19:00
(további információ a Zoom lapon, fent)

11.
(nov. 16-20)

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (lásd Témazárók és kollokvium lapon)
November 17, kedd, 12 perc
20:30-20:50-ig nyitva (Hallgatói kérésre módosítva.)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt

A sejtfelszín differenciálódása
ppt

12.
(nov. 23-27)

A sejtek öregedése és halála
ppt / Zoom video: video

Mitózis
ppt

13.
(nov. 30 - dec. 4)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt / Zoom video: video

Meiózis
A prezentációt lásd az előző héten

14.
(dec. 7-11) c

Őssejtek és differenciálódás
ppt / Zoom video: video

A sejtek öregedése és halála
ppt


a) Okt. 22. Szünet az ünnepség alatt
b) Okt. 23. Ünnepnap
c) Dec. 12. Munkanap

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

ZOOM

A dec. 10-i előadás Zoom meghívója (előadó: Tóth Sára): A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!


Az online gyakorlati órákra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni. 
Minden gyakorlat az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik.

A Zoom URL kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható! 

-----

COVID miatti gyakorlati hiányzások pótlása: November 13 péntek, 17:30-19:00

Előzetes regisztrációhoz szükséges link:

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJAlc-qtrT4oHN2VpG7Njx60BhfUOM_BtW2S

A regisztráció során a teljes nevüket hasznájlák. A Zip/Postal code rovatba a Neptun kódjukat, az Organization rovatba pedig a kart és csoportot írják, pl. GYTK A2. (Azért van minderre szükség, hogy könnyen azonosíthassuk a résztvevőket és igazolhassuk a hiányzásukat.) A Zoomba való belépéshez szintén a teljes nevüket használják a fentiek miatt. (A regisztrációról halasztott e-mail visszajelzést fognak kapni.)

Az órára otthoni önálló munkával készüljenek fel a gyakorati prezentációk és a pdf-ek segítségével!

 

 

 

 

Kurzusinformáció

A vizsga formája: Moodle teszt (Az aktuális korlátozó intézkedések függvényében.) A Neptunban technikai okok miatt nem javítjuk a szóbelit írásbelire.
A bónusz rendszer leírását lásd az ÁOK-s Sejttan tárgyunknál!

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Minden tanórára hozzanak magukkal maszkot, mert viselése beltérben (orrot és szájat eltakarva) kötelező! (https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/05/18/r-6-2020-v-18-szamu-rektori-utasitas-az-intezmenylatogatas-rendjenek-valtozasarol/)

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév.

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért. A munka- és balesetvédelemről, valamint a COVID járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

 

Teljesítményértékelés terv:

A félév során két alkalommal témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük (lásd a rövid tematikát tartalmazó táblázatban!). A dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontot kaphatnak a félév végi vizsgához. Aki 75% fölött teljesít a félévközi teszteken +1 jegyet kap a vizsga gyakorlati részjegyéhez, amennyiben az legalább elégséges (2-es).  Pótlási és javítási lehetőség nincs.

A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábra (sémás, elektronfénymikroszkópos preparátumok fényképei]. 

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptunban fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

A vizsgaidőszakban, amely 2020. december 14-től 2021. január 29-ig tart.

Az Sejttan tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd fent). A vizsga két részből áll. A gyakorlati és elméleti rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  A kollokviumi jegyeket a Neptunban  ellenőrizzék! Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díjat. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája (Ebben tovább pontosítjuk az itt található információkat.), valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Kőhidai László

NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egyéb rendkívüli (vis major) helyzet indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

Témazárók és kollokvium

Részletesebb tájékoztatók a Moodle felszínen.

A vizsga formája: Zoom távfelügyelt online Moodle teszt (Amíg más utasítást nem kapunk.)


1. témazáró dolgozat: Október 13, kedd, 17:40-18:00

20 percig lesz nyitva Moodle-ban, 15 pontnyi kérdést 12 perc alatt válaszolhatnak meg.
Bónuszt kaphatnak érte a vizsgához, lásd az intézeti honlapon (Kurzusinformációk).

2. témazáró dolgozat: November 17, kedd, 12 perc
November 17, kedd, 12 perc
20:30-20:50-ig nyitva

Vizsgatematika: pdf

 

 

 

 

 

Konzultáció

Sejttan / Biológia konzultációk

 A konzultációs időpontok és a Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!

Akinek 3-nál több hiányzása van, egy gyakorlat pótlásra is felhasználhatja, ehhez a teljes nevével jelentkezzen be, hogy azonosítani tudjuk.
(Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, a konzultációt töröljük.)

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top