JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a nyári vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt. A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg. Honlapunk oktatási anyagaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában találják meg.

Ehhez a kurzushoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok) nem tartoznak. A félévközi teljesítmény beszámítására az előző féléves szabályok érvények, azaz az előző félévi beszámolók eredményét a tárgy első és második vizsgáján beszámítjuk.

További részletekért lásd a TVSZ 16.§ 8. bekezdését.

A vizsgaidőszakban a GYTK Biológia II. tantárgy konzultációit lehet látogatni. Az időpontokat lásd ott (a Konzultáció fülre kattintva).


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top