JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tantárgyleírás >

Kurzusinformáció

Genetika és genomika (FOKOGEN051_1M és FOKOGEN181_1M)
Fogorvostudományi Kar 2017/2018. tanév II. félév

 

Üdvözöljük a „Genetika és genomika” tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A „Genetika és genomika” tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. és Orvosi és fogorvosi élettan II. kreditpontjait megszerezték. Az aláírás megszerzéséhez az előadások és a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni külön-külön (TVSZ 17.§ 7.). A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. Az előadásokon elektronikusan fogjuk regisztrálni a jelenlétet a félév folyamán néhány laklommal, szúrópróbaszerűen. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadásoka pótlásásra nincs lehetőség. A félévvégi aláírás módjáról a 14. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást (az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

 A félév során a hallgatók felkészültségét egy írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. Ez utóbbiakra a 9. oktatási héten kerül sor. A demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A beszámoló tematikája a honlapon az aktuális (9.) hétnél lesz megtekinthető. Akik nem jelennek meg a demonstráción és erről igazolást hoznak, azoknak egy pótbeszámolót tartunk. A félévközi teljesítménybe házi feladatért adható 5 pont is beleszámít. 

2017/18/2 Genetika és genomika félévközi teljesítmény értékelése:

Félévközi jegy

FOK Pontszám (demó+HF)

1

=<21

2

22-27

3

28-33

4

34-39

5

40-45

 A vizsga két részből áll. A vizsga elméleti és gyakorlati része önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Amennyiben a vizsgán nyújtott teljesítmény az elméleti és a gyakorlati részből is meghaladja az elégséges (2) szintet, a vizsgajegybe beszámítjuk (33 %-os súllyal) a félévközi teljesítményt is (demó, beleértbe 5 Hf pont). [Kivételek: Az ismétlő javítóvizsgán (3. és 4. vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.])! A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsgára el kell hozni a leckekönyvet (index), valamint ismétlő javítóvizsga esetén ismétlővizsga-díj befizetését igazoló bizonylatot is. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

Genetika és genomika tárgyból lesz tanulmányi verseny. A hallgatókat a demó eredménye (pontszámok) alapján fogjuk meghívni. (Pontos időpontot akkor tudunk hirdetni, amikor sikerül nagy előadótermet foglalni rá.) A verseny legjobbjai (megfelelő szint elérése esetén) megajánlott jegyet kaphatnak.

 A vizsgaidőszak 2017. május 22-én kezdődik. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki félévét a Neptunban aláírással érvényesítettük és az adott vizsganapra bejelentkezett. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben 2016. április közepéig adjuk meg. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.  

A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk, melynek helyét és időpontját az intézeti honlapon tesszük közzé.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, e-mail címek, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf, e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató Dr. Kőhidai László, e. docens NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé.


Kötelező irodalom:


Ajánlott irodalom:

 

Tematika

 

 

Előadások

kedd 15:50 – 17:30, 
NET Barna Előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 5-9)a

Bevezetés a humángenetikába
ppt

A sejtciklus és típusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 12-16)

Sejtciklus, a mitózis és a meiózis
ppt

Atípusos mitózis  és meiózis
ppt   pdf

3. hét

(febr. 19-24)

Mendeli öröklődés:
Autoszomális öröklődés
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf

4. hét

(febr. 26 - márc. 2)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(márc. 5-9, 10)

Genetikai variációk I.
ppt

Családfa-analízis
ppt   pdf

6. hét

(márc. 12-14)b

Epigenetika
ppt

A genotípustól a fenotípusig (a genotípus érvényrejutását befolyásoló tényezők)
ppt   pdf

7. hét

(márc. 19-23)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

A genotípustól a fenotípusig II.

8. hét

(ápr. 3-6)c

Biológiai folyamatok genetikája (fejlődésbiológia, szex diff., onkogenetika)
ppt

A genetotípustól a fenotípusig III.

9. hét

(ápr. 9-13)

Demonstráció (írásbeli)
pdf

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk I.
ppt

10. hét

(ápr. 16-20, 21)

A komplex betegségek genomikai megközelítése
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk II.
ppt

11. hét

(ápr. 23-27)d

Oktatási szünet (Egyetemi nap)

Monogénes betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

12. hét

(máj. 2-4)

Oktatási szünet

Génterápia
ppt

13. hét

(máj. 7-11)

Genomikai módszerek, populáció- és evolúciógenetika
ppt

(Komplex) genetikai betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

14. hét

(máj. 14-18)

A genom és a környezet kölcsönhatása;
farmakogenomika és nutrigenomika
ppt

Génektől a betegágyig

 
  1. FOK III: szerda szünet (TDK konferencia)
  2. Szerda szünet 10:30-13.00, pénteket ledolgozzuk március 10-én.
  3. Húsvét hétfő
  4. Kedd: oktatási szünet (Egyetemi nap).
  5. Kedd május 1. (Ünnepnap), hétfőt ledolgozzuk április 21-én.

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

Szigorlat

 Szigorlati tematika: pdf

 

 

Konzultáció

Genetika és genomika konzultációk (a NET-ben) – 2017/18.  II. félév

május 28. (hétfő)          11.00        L14   
június 4. (hétfő) 10.00 L14
június 11. (hétfő) 10.00 L14
június 18. (hétfő) 10.00 L14
június 25. (hétfő) 10.00 L14
július 2. (hétfő) 10.00 L14

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük. 

 

 

Tanulmányi verseny

Genetika és genomika tanulmányi verseny eredmények

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Gratulálok az elért eredményekhez!

FOK

A FOK-os hallgatóknak arra vizsganapra írjuk be a jegyet, ahova eredetileg bejelentkeztek. Kérésre igazolást állítunk ki az első három helyeztett számára az elért eredményről.

Fülöp A. Kristóf
tan. fel.

 

A javított tesztek megtekinthetőek:
Félné Dr. Semsei Ágnesnél (611)
Május 15, kedd 10-12

 

Neptun kód vagy jelszó

Pontszám

Megajánlott jegy

Helyezés 

Kitsu05

54

5

I.

YD47FK

52

II.

Tengerimalac

52

II.

Póni714

50

Fatina22

49

GHGNNT

48

VNTR

47

 

 


„Genetika és genomika” (AOK és FOK) versenytájékoztató

 

 

A hallgatókat a félévközi beszámoló (demó) eredménye (pontszáma) alapján fognak meghívót kapni Neptun üzenetben. A versenyen a részvétel nem kötelező. Megköszönjük, hogyha azok, akik a meghívó ellenére biztosan nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, azt jelzik az intézetünknek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A sokéves tapasztalatok alapján a hallgatók 12-13 %-ka kap meghívót. A legjobbak (megfelelő szint elérése esetén) 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet kaphatnak, ezért az egész féléves tananyag szerepelhet a versenyen.

A verseny helye és ideje: Május 7. 17:35, NET Sellye (zöld) előadó. A verseny idejét és a meghívandó létszámot a NET termeinek elérhetősége korlátozza, így ezen nem tudunk változatni.

A verseny írásbeli lesz. Az ÁOK-s és FOK-os hallgatókat teljesítményét külön-külön fogjuk értékelni, mert más óraszámban tanulják a tárgyat.

Demó ponhatárok verseny meghíváshoz (FOK): pont >= 33

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top