JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 

 

Előadások
Csütörtök 17.00-18.30,  NET L16

1. hét
 (szept. 14.)

Történeti áttekintés, mi az epigenetika, epigenetikus változások szintjei, célpontjai
ppt

2. hét
(szept. 21.)

DNS metiláció, enzimjei – de novo és fenntartó metilázok -,
DNS demetilázok, Dnmt kölcsönhatások, TET enzimek
ppt

3. hét
(szept. 28.)

Hiszton módosulások, hiszton variánsok, módosító enzimek, hiszton-kód
ppt

4. hét
(okt. 05.)

Citrullináció, metilált DNS kötő fehérjék; poszt-transzkripciós RNS módosítás; epitranszkriptomika
ppt

5. hét
(okt. 12.)

Polycomb és trithorax fehérjék jelentősége, kromatin remodellezés; insulatorok
ppt

6. hét
(okt. 19.)

Transzpozonok, nem-kódoló RNS-ek
Paramutáció, transzvekció
ppt

7. hét
(okt. 26.)

Genom imprinting (Rett-, Beckwith-Wiedemann szindrómák)
ppt

8. hét
(nov. 02.)

Kancsal X inaktiváció és a DNS metiláció kapcsolata
ppt

9. hét
(nov. 09.)

Gametogenezis és korai egyedfejlődés specifikus epigenetikus változások; epigenetika és az assziszált reprodukciós technikák, klónozás, sejttenyésztés
ppt

10. hét
(nov. 16.)

Transzgenerációs epigenetika, endokrin diszruptorok, spermium RNS, anyai viselkedés szerepe
ppt

11. hét
(nov. 23.)

Kis molekulák, óragének, az intermedier anyagcsere és a mitokondriumok epigenetikai szabályozó szerepe
ppt

12. hét
(nov. 30.)

Epigenetikai mechanizmusok szerepe a karcinogenezisben; Mitotikus bookmarking
ppt

13. hét
(dec. 07.)

 A génexpresszió epigenetikus módosulásai az öregedés során; 
Gyulladásos folyamatok epigenetikája; autoimmunitás (
SLE, ICF)
ppt

14. hét
(dec. 14.)

Központi idegrendszert érintő elváltozások/betegségek (schizophreniaautizmus) epigenetikai magyarázata, a stressz epigenetikai jelentősége, tanulás
ppt

 
 

Kulcsszavak

 • Waddington; Liszenko; nature versus nurture; epigenetic landscape, epigenetika definíciója; epigenetikus jelenségek
 • DNS metiláció; fenntartó és de novo metilázok: Dnmt1, Dnmt3a és b; szövetspecifikus Dnmt3L; metildonor SAM és SAH rendszer; folátok szerepe; DNS metiláció következményei; CpG dinukleotidok, metilált citozin sorsa; promóter CpG szigetek; azacitidin és egyéb inhibitorok; TET enzimek; DNS demetilázok
 • hiszton módosulások és hiszton variánsok; hiszton kód; H3 és H4 hisztonok kitüntetett szerepe; metilációs helyeik; egyéb módosulások (acetiláció, ubiqutiniláció, foszforiláció stb.) HDAC és HAT, HMT és hiszton demetilázok; kapcsolat a telomérákkal, a kromatin szerkezettel, és az öregedéssel; inhibitor: TSA; sirtuinok
 • polycomb és trithorax fehérjék, MeCP; Rett-szindróma; epimutáció és mutáció kapcsolata, CTCF insulator elemek; cohesin; TAD-ok; kromatin szerkezet változásai
 • nem-kódoló RNS-es; tsRNS, piwiRNS, siRNS, miR-ek, hosszú nem-kódoló RNS-ek; poszt-transzkripcionális RNS módosítások; epitranszkriptomika
 • transzpozonok és repetitív szekvenciák; csendesítés; aguti gén és IAP; pozícionális hatás; evolúciós jelentőség; FraXa és RNAi
 • imprinting; definíciója; szülői érdekellentét; Prader-Willi- és Angelman-szindrómák: UBEA3 és PWS; differenciáltan regulált/metilált szekvenciák; Beckwith-Wiedemann- és Silver-Russell-szindrómák: H19, IGF2, CDKN; kapcsolat az ART-tal; LOI
 • X inaktiváció és viszonya a dóziskompenzációhoz; az evolúciós eredet kapcsolata az emlősök egyedfejlődésével; XIC, Xist és Tsix; makroH2A; kancsal X inaktiváció és autoimmunitás; Pol II kizárás és escape from X inactivation; imprintált és random X inaktiváció; MSUD
 • gaméták és egyedfejlődés: eltérő kinetika a nemek között; ART és klónozás; protaminok; MSUD;
 • transzgenerációs epigenezis: fehérje és RNS általi expresszió módosítás (Cre-Flox- és cKit-mutáns), endokrin disruptorok szerepe, multigenerációs expozíció
 • táplálkozás (metildonorok, folát) aguti szőrszín; nagyanyai – nagyapai táplálkozás unokák érintettsége, transzgenerációs hatások
 • paramutáció és transzvekció
 • öregedés: egypetéjű ikrek, progeroid szindrómák: Rothmund–Thompson, Werner; Hutchinson-Guilford; teloméra sajátos kromatin szerkezete és telomeráz; kapcsolat a tumorképződéssel;
 • karcinogenezis: generális hipometiláció és CpG hipermetiláció: onkogének és tumor szuppresszorok; onko-hisztonmódosulások, onkomiR-ek
 • viselkedés: LG és ABN anyai eltérései; transzgenerációs hatásuk; GR és ERR szintek; stressz tűrés; ADHD, öngyilkosság – Dnmt aktivitás; bipoláris betegség és szkizofrenia; szociális hatások; nyelvtanulás, kábítószerfüggés
 • epigenetika és metabolizmus; acetil-CoA; NAD+/NADH arány; O-GlcNac ciklus; óra-gének; az alkohol epigenetikai hatásai; mitokondriumok epigenetikai szerepe
 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top