JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

Az „Orvosi Biológia” (Sejtbiológia) (FOKOGEN004_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2017/2018. tanév I. félév
(kötelező tárgy, 3 kreditpont)

 

Üdvözöljük az Orvosi Biológia (Sejtbiológia) kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon és az előadásokon kötelező a részvétel. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás esetén (függetlenül azok indokától) a félév érvénytelen. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, mely december 18-től február 02-ig tart, Orvosi Biológiából szigorlatot kell tenni.
A 8. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk az előadás idejében. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat megírása és eredményessége (50% feletti eredmény) nem feltétele a félév végi aláírásnak, de 1/3-ad részben beszámít a szigorlati jegybe, kivéve ismétlő javítóvizsgák (3. és minden további vizsga), ezért az igazoltan hiányzó hallgatóknak egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Érvényes demonstráció javítására nincs lehetőség. A kijavított dolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele utáni egy héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 8. oktatási hétnél. A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzésének módjáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is (2000 Ft), anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.
Az „Orvosi Biológia” tananyaga és így a szigorlat anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd alább). A vizsga két részből áll. A gyakorlati és elméleti rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). A szigorlati jegy három részből alakul ki: félévközi számonkérés osztályzata (kivéve ismétlő javító vizsgák), a vizsga gyakorlati és elméleti része. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie. A vizsgára el kell hozni a leckekönyvet (index), valamint a gyakorlati füzetet.
A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt le kell adni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!
A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. (Az első forduló a félévközi beszámoló lesz, annak eredménye alapján hívjuk meg a legjobb hallgatókat a második fordulóra, várhatóan a 13. oktatási hétre. A verseny díjazottjai egy könnyített szigorlatot tehetnek).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Webcím vagy a Megjegyzés sorban található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Kőhidai László

NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Tematika

 

Hét

Előadás
csütörtök, 8:00 – 9:40,
NET Selye János (Zöld) terem

Gyakorlat

1.
(Szept. 11 - 15)

A sejtmembrán szerkezete és működése
ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   pdf

2.
(Szept. 18 - 22)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt

FM mikrotechnika alapjai
ppt   pdf

3.
(Szept. 15 - 29)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt

Az elektronmikroszkópia
ppt

4.
(Okt. 2 - 6)

Az ER és a riboszómák
ppt

Az interfázisos sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt. 9 - 13)

A Golgi és a fehérjék szortírozása; a vezikuláris transzport
ppt

Az endoplazmás retikulum
ppt

6.
(Okt. 16 - 20)

Az endocitózis, hetero- és autofagocitózis
ppt

Golgi komplex
ppt

7.
(Okt. 24 - 27)

A sejtváz
ppt

Konzultáció
(Hétfő: szünet)

8.
(Okt. 30 - Nov. 3)

Demonstráció (írásbeli)
pdf

Szekréció
ppt
(Szerda: szünet)

9.
(Nov. 6 - 10)

A sejtadhézió és sejtmozgás
ppt

Immuncitokémia
ppt

10.
(Nov. 13 - 17)

A mitokondrium és a peroxiszóma
ppt

A sejttenyésztés
ppt   ppt   pdf

11.
(Nov. 20 - 24)

Receptorok és jelátviteli folyamatok
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

12.
(Nov. 27 - Dec. 1)

A sejtciklus és szabályozása I.
ppt

A sejtfelszíni differenciálódások.
Enzimhisztokémia
ppt

13.
(Dec. 4 - 8)

A sejtciklus és szabályozása II.

A sejtek halála
ppt

14.
(Dec. 11 - 15)

A sejtek öregedése és halála
ppt

A sejtek halála II. / Index-aláírás

 

Szigorlat

Szigorlati tematika: pdf

 

 

 

Konzultáció

Orvosi biológia konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 20. (szerda) 10:00 L13-14
Január 2. (kedd) 11:00 L13-15
Január 8. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 15. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 22. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 29. (hétfő) 11:00 L13-15

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük.

 

 
 

Tanulmányi verseny


Tisztelt Hallgatók!

Az alábbiakban találják az Orvosi biológia (sejtbiológia) versenyen elért pontszámokat.
Gratulálunk az elért eredményhez!

Az 1-2. helyezett hallgatóknak a jegy bejegyzéséről a Neptunba gondoskodunk.

Az 1. és 2. helyezett hallgatóknak adunk igazolást az elért eredményről. Amennyiben igényt tartanak rá, kérem, jelezzék a tanulmányi felelősnek e–mailben és értesíti Önöket, amikor az elkészült.

További eredményes tanulást kívánunk!

Dr. habil. Kőhidai László s.k.
egyetemi docens

és

Dr. Fülöp András Kristóf
egyetemi docens
tanulmányi felelős

UI: Amennyiben a 4-est kapott hallgatók nem fogadják el a jegyet, szintén a tanulmányi felelősnek jelezzék a szorgalmi időszak utolsó hetében. Azt javaslom, hogy fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk, bejelentkezhetnek javítóvizsgára.

Helyezés

Jelige (v. Neptun kód)

Pontszám

Jegy

1

ZO1

60

5

2

SEFOK 2017

47

4

2

TOMCAT

47

4

3

A REMÉNY HAL MEG…

43

x

4

KACKIÁSBAJUSZ

40

x

5

MYYMD3

39

x

6

BÉLA1

38

x

7

BXDRCO

36

x

8

DBKCKD

35

x

9

PAS

34

x

10

JRI0L9

32

x

11

PITYPANG

30

x

11

SYTOX

30

x

12

VEKNI

29

x

12

WHAT THE…

29

x

13

SMACK

28

x

13

RL6HKC

28

x

13

MARZSI

28

x

14

MOIRA

25

x

14

LEKVÁR

25

x

14

MAGASFESZÜLTSÉG

25

x

15

(F)OKOS

24

x

16

RÓZSASZÍN ANANÁSZ

23

x

17

RIBOSZÓMA

22

x

17

HQQJ1B

22

x

18

MA234

21

x

19

NUKLEUS

19

x

20

MANDARIN

18

x

21

ST13

15

x

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top