JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

„Immunológia alapjai” (FOKOGEN037_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára,
2017/18. tanév I. félév
(kötelező tárgy, 3 kreditpont)

 

Üdvözöljük az Immunológia alapjai tantárgy hallgatóinak a sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk a kurzus hallgatóit a legfontosabb tudnivalókról.

Az Immunológia Alapjai tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Molekuláris Sejtbiológia III. kreditpontjait megszerezték. A kurzus keretében, heti 2+1 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. Az aláírás megszerzéséhez külön-külön az előadások és a gyakorlatok 75%-án is jelen kell lenni (TVSZ 17.§ 7.). Az előadásokon szúrópróba-szerűen ellenőrizzük a jelenlétet a félév során néhány alkalommal. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadásokat nem lehet pótolni. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

8. oktatási héten az előadás idejében 45 percben félévközi beszámolót tartunk (írásban), az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagból illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagból. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. Mivel a demonstráció eredménye beszámít a kollokviumba (lásd később), pótlására egy alkalmat biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. A beszámolót javítani nem lehet. A félév során összesen 5 pontot lehet szerezni házi feladatokkal, ami beszámít a demonstráció pontszámába.

A félévet írásbeli kollokvium zárja (vizsgaidőszak: december 18. – február 2.), melybe a félévközi beszámoló eredménye is beleszámít. Az Immunológia alapjai tantárgy és így a kollokvium tananyaga is a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt). Vizsgát csak azon hallgatók tehetnek, akik az adott napra előzetesen jelentkeztek. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsga kezdetét megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt be kell mutatni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot. Az írásbeli vizsga eredményességének két feltétele van: A vizsgateszt pontszámának és az összpontszámnak (félévközi teljesítmény + vizsgateszt) is meg kell haladnia az 50%-ot. (Az elérhető maximális pontszámok: demonstráció és házi feladat együtt 40; vizsgateszt 60; összpontszám 100). A javító ismétlő vizsgán (3. és 4. vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.

A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. A verseny első fordulója a félévközi beszámoló lesz, az ezen a legjobb eredményt elért hallgatókat hívjuk meg a második fordulóra, amely várhatóan a 13. héten lesz. Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

 

Kötelező irodalom:

  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
  • Fülöp A. K. (Szerk.): Immunológiai szemináriumok (http://gsi.semmelweis.hu)
  • Saját előadási jegyzetei.
  • Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

Ajánlott irodalom:

  • Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Holub Marianna

NET 618

Előadó és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717


A tanulmányi ügyeket személyesen intézzük (a tanulmányi felelős fogadóóráit lásd a honlapon), telefonon vagy e-mailen információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Tematika

 

Hét

Előadások
kedd, 10:30 – 12:10
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok

1.
(Szept. 11 - 15)

Az immunválasz feladatai,
lefolyása, szervei és sejtjei
ppt

Alapfogalmak, bevezetés
ppt

2.
(Szept. 18 - 22)

A természetes immunitás alapjai
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

3.
(Szept. 25 - 29)

A komplement rendszer és a gyulladás; akutfázis reakció
pdf

Antigén-antitest alapú módszerek II.
ppt

4.
(Okt. 2 - 6)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek III. 
Áramlási citometria
ppt

5.
(Okt. 9 - 13)

Antigénreceptorok és keletkezésük
pdf

Komplement
ppt

6.
(Okt. 16 - 20)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
pdf

Az immunsejtek migrációja
ppt

7.
(Okt. 24! - 27)

B-sejtek, humorális immunválasz
pdf

Immunológiai alapú terápiák
ppt

8.
(Okt. 30 - Nov. 3)

Demonstráció
doc

Immunológiai alapú terápiák II
Konzultáció

9.
(Nov. 6 - 10)

A mucosa immunitás alapjai
ppt

Vakcináció
ppt

10.
(Nov. 13 - 17)

Immunválasz fertőzésekben;
Immundeficienciák
ppt

HLA tipizálás
ppt

11.
(Nov. 20 - 24)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(Nov. 27 - Dec. 1)

Autoimmunitás és tolerancia
pdf

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

13.
(Dec. 4 - 8)

Transzplantációs immunológia
pdf

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

14.
(Dec. 11 - 15)

Tumor-immunológia
ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

 

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium

Kollokviumi tematika: doc
 

 

Konzultáció

Immunológia konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 20. (szerda) 10:00 L16
Január 2. (kedd) 11:00 L16
Január 8. (hétfő) 11:00 L16
Január 15. (hétfő) 11:00 L16
Január 22. (hétfő) 11:00 L16
Január 29. (hétfő) 11:00 L16

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük.

 

 

Tanulmányi verseny

A tanulmányi versenyre a félévközi beszámolón 31 pontot, vagy afeletti eredményt elért hallgatókat hívjuk meg. A versenyre a 13. héten kerül sor, a pontos helyről és időpontról az érintettek Neptun-üzenetben kapnak értesítést a későbbiekben.
Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet. 

A verseny anyaga az 1-11. heti tananyagot foglalja magába.


A 2017. 12. 05-én megtartott immunológia tanulmányi verseny eredményei a következők:

Jelige

Eredmény (verseny)

Jegy

tengerimalac

45

5

Dentinoclast100

41

5

 

Tisztelt Hallgatók!

Gratulálunk az elért eredményekhez!

A megajánlott vizsgajegy érvényes félév esetén érvényes (azaz gyakorlaton és előadáson sincs háromnál több hiányzása).

Kérjük, mindenképpen jelezzék a tanulmányi felelősnél (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen), ha NEM kívánnak élni a megajánlott jeggyel, legkésőbb december 14-én reggel 9.00 óráig.

Amennyiben nem jelzik, úgy vesszük, hogy elfogadják a megajánlott jegyet. Ebben az esetben (automatikusan töröljük a hallgatót arról a vizsganapról, amelyikre esetleg jelentkezett, és) egy külön, az Önök részére létrehozott vizsganapra (december 18.) bejelentkeztetjük Önöket, és oda írjuk be az eredményt. 

A hallgatók január folyamán fognak igazolást kapni I., II. helyezésükről.

Dr. Holub Marianna Csilla, tanulmányi felelős

 

 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Kedves Hallgatók!

COVID hiányzás pótlására igény szerint zoom konzultációt biztosítunk.
Ezt a linket használja akkor is, ha bármilyen okból személyes találkozóra van szüksége.
Időpont: szept. 18-tól minden pénteken 16:00
Register in advance for this meeting:
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJcpf-uvqzsoEtNZsoK4paXK_FL-sWBT8FtR
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Üdvözlettel, Hegyesi Hargita 

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top