JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (AOKGEN030_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2016/2017. tanév II. félév

 

Kurzusinformáció

Üdvözöljük a „Genetika és genomika” tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A „Genetika és genomika” tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik az Orvosi biokémia III. és a Molekuláris sejtbiológia II. kreditpontjait megszerezték. Az aláírás megszerzéséhez az előadások és a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni külön-külön (TVSZ 17.§ 7.). Az előadásokon szúrópróba szerűen ellenőrizhetjük a jelenlétet. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs elehtőség. A félév érvényességéről a 14. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást a gyakorlatvezetőjüktől. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A félév során a hallgatók felkészültségét egy írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. Ez utóbbira 10. oktatási héten kerül sor. A demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük.A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (10.) hétnél lesz megtekinthető. Akik nem jelennek meg a demonstráción és erről igazolást hoznak, azoknak egy pótbeszámolót tartunk. A beszámolót javítani nem lehet. A félévközi teljesítménybe beszámít házi feladatért adható 5 pont is.

A vizsga két részből áll. Az elméleti és gyakorlati rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Amennyiben a vizsgán nyújtott teljesítmény az elméleti és a gyakorlati részből is meghaladja az elégséges (2) szintet, a vizsgajegybe beszámítjuk (33 %-os súllyal) a félévközi teljesítményt is (demó, beleértbe 5 Hf pont). [Kivételek: Az ismétlő javítóvizsgán (3. és minden további vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.] A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsgára el kell hozni a tanulmányi értesítőt és fényképes igazolványt, valamint ismétlő javítóvizsga esetén be kell mutatni az ismétlővizsga-díj befizetését igazoló bizonylatot is. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt. A kollokvium eredménye beszámít a diploma átlagába! (Tanévkönyv 189. old.)

Genetika és genomika tárgyból lesz tanulmányi verseny. A hallgatókat a demó eredménye (pontszámok) alapján fogjuk meghívni. (Pontos időpontot akkor tudunk hirdetni, amikor sikerül termet foglalni rá.) A verseny legjobbjai (megfelelő szint elérése esetén) 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet kaphatnak.

A vizsgaidőszak 2017. május 15-én kezdődik. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki félévét a Neptunban aláírással érvényesítettük és az adott vizsganapra bejelentkezett. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben 2017. március végéig adjuk meg. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.  

A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk, melynek helyét és időpontját az intézeti honlapon tesszük közzé.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, e-mail címek, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

 

Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf, e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

 

Kötelező irodalom:

 


Ajánlott irodalom:

 

Tematika

 

 

Előadások

szerda, 11:10 – 12:40, 
NET Barna Előadó

Gyakorlatok

1. hét

(jan. 30 - febr. 3)

Bevezetés a humángenetikába
ppt

A sejtciklus és típusos mitózis
ppt   pdf

2. hét

(febr. 6 - 10)

Oktatási szünet
(TDK Konferencia)

Atípusos mitózis  és meiózis
szerda-csütörtök szünet
ppt

3. hét

(febr. 13 - 17)

Genetikai variációk
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf

4. hét

(febr. 20 - 24)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(febr. 27 - márc. 3)

Epigenetika
ppt

Családfa-analízis; bevezetés a genetikai adabázisok használatába
ppt   ppt   pdf

6. hét

(márc. 6 - 10)

Mendeli öröklődés:
Autoszomális öröklődés
ppt

A genetotípustól a fenotípusig (a genotípus érvényrejutását befolyásoló tényezők)
ppt   pdf

péntek szünet

7. hét

(márc.13 - 17)

Oktatási szünet

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk I.
ppt

szerda szünet

8. hét

(márc. 20 - 24)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk II.
ppt

9. hét

(márc. 27 - 31)

Biológiai folyamatok genetikája (fejl. biol., szex diff., onkogen.)
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk III.

10. hét

(ápr. 3 - 7)

Bevezetés a genomikába
ppt

Demonstráció (írásbeli)
pdf

11. hét

(ápr. 18 - 21)

Genomikai módszerek
A komplex betegségek genomikai megközelítése
ppt

Monogénes betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

12. hét

(ápr. 24 - 28)

Oktatási szünet

Génterápia
ppt

szerda szünet

13. hét

(máj. 2 - 5)

A genom és a környezet kölcsönhatása
Populáció- és evolúciógenetika
ppt

A komplex genetikai betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

hétfő szünet

14. hét

(máj. 8 - 12)

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt

Génektől a betegágyig

 

 

Ebook


Genetika és genomika e-book:  pdf

 

Kollokvium

Kollokviumi tételek: pdf

 

Konzultáció

Genetika és genomika konzultációk (a NET-ben) – 2016/17.  II. félév

május 22. (hétfő)  11.00 L14
május 29. (hétfő) 10.00 L14
június 6. (kedd) 10.00 L14
június 12. (hétfő)   10.00 L14

június 19. (hétfő)

10.00 L14
június 26. (hétfő)  10.00 L14

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

Tanulmányi verseny

Genetika és genomika tanulmányi verseny eredmények

Tisztelt Hallgatók!
Gratulálok az elért eredményekhez!

ÁOK

A megajánlott jegyet kapott hallgatókat átjelentkeztetjük egy virtuális vizsganapra.

Az ÁOK-s hallgatóknak csak annyi tennivalójuk van, hogy ellenőrzik a vizsgaidőszak elején a Neptunban az eredményeket. A FOK-os hallgatók ezen felül keressék fel indexükkel a tanulmányi felelőst a vizsgaidőszakban.

A „jó” megajánlott jegyet kapott hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetében nekem jelezzék, ha nem fogadják el a jegyet. Azt javaslom, hogy fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk, bejelentkezhetnek javítóvizsgára.

Kérésre igazolást állítunk ki az első három díjazott számára az elért eredményről.

Fülöp A. Kristóf
tan. fel.
NET 622A (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Fogadóóra (a vizsgaidőszakban a változhat):
H 13-14, Sze 11-12; P 10-11 

Jelige

Pontszám

Díj

Megajánlott jegy

Shigella

60

I.

5

Cas9

56

II.

5

Griffmadár

56

II.

5

Koala

55

III.

5

Lion King

55

III.

5

Ernő

54

 

5

árvácska

54

 

5

szurikáta

53,5

 

5

manul

53

 

5

nincs jelige

53

 

5

butadién

52,5

 

5

eper

52

 

5

Gyümölcslégy

52

 

5

kékcinke

51

 

4

ciss

51

 

4

AlaArgAlaAla

51

 

4

sárkány

50

 

4

Don Corleone

50

 

4

1123

49,5

 

4

Cecil

49

 

4

Ezoff

49

 

4

Bizmut

49

 

4

huncutka

48

 

4

HMS interceptor

48

 

4

CRSPRZ

47

 

4

Genetikatasztrófa

47

 

4

FOXP3

46

   

Spartacus

45

   

IDARF

45

   

Méhek

44

   

Zsolab

42

   

karbokation

42

   

csillag

41

   

Miértne?7

39

   

hamburger

36

   

JHERICURL

36

   

Antonio Buendia

33

   

Genom 96

31

   

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptun rendszerben.


Tanulmányi felelősök:
Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Go to top