JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 

 

Előadások
Csütörtök 17.00-18.30,  NET L16

1. hét
 (szept. 08.)

Történeti áttekintés, mi az epigenetika, epigenetikus változások szintjei, célpontjai
ppt

2. hét
(szept. 15.)

DNS metiláció, enzimjei – de novo és fenntartó metilázok -,
DNS demetilázok, Dnmt kölcsönhatások, TET enzimek
ppt

3. hét
(szept. 22.)

Hiszton módosulások, hiszton variánsok, módosító enzimek, hiszton-kód
ppt

4. hét
(szept. 29.)

Citrullináció, metilált DNS kötő fehérjék
ppt

5. hét
(okt. 06.)

Polycomb és trithorax fehérjék jelentősége, kromatin remodellezés
ppt

6. hét
(okt. 13.)

Transzpozonok, nem-kódoló RNS-ek
Paramutáció, transzvekció
ppt

7. hét
(okt. 20.)

Genom imprinting (Rett-, Beckwith-Wiedemann szindrómák),
ppt   ppt

8. hét
(okt. 27.)

X inaktiváció és a DNS metiláció kapcsolata
ppt   ppt

9. hét
(nov. 3.)

Gametogenezis és korai egyedfejlődés specifikus epigenetikus változások; epigenetika és az assziszált reprodukciós technikák, klónozás
ppt

10. hét
(nov. 10.)

Transzgenerációs epigenetika
ppt

11. hét
(nov. 17.)

Kis molekulák, óragének, az intermedier anyagcsere és a mitokondriumok epigenetikai szabályozó szerepe
ppt   ppt

12. hét
(nov. 24.)

Epigenetikai mechanizmusok szerepe a karcinogenezisben, a rák terápiájában felhasználható epigenetikai támadáspontú szerek/gyógyszerek; Mitotikus bookmarking
ppt   ppt

13. hét
(dec. 01.)

A génexpresszió epigenetikus módosulásai az öregedés során;
ikervizsgálatok, autoimmunitás (
SLE, ICF)
ppt   ppt

14. hét
(dec. 08.)

Központi idegrendszert érintő elváltozások/betegségek (schizophreniaautizmus) epigenetikai magyarázata, a stressz epigenetikai jelentősége, tanulás
ppt

 
 

Kulcsszavak

 • Waddington; Liszenko; nature versus nurture; epigenetic landscape, epigenetika definíciója; epigenetikus jelenségek
 • DNS metiláció; fenntartó és de novo metilázok: Dnmt1, Dnmt3a és b; szövetspecifikus Dnmt3L; metildonor SAM és SAH rendszer; folátok szerepe; DNS metiláció következményei; CpG dinukleotidok, metilált citozin sorsa; promóter CpG szigetek; azacitidin és egyéb inhibitorok; TET enzimek; DNS demetilázok
 • hiszton módosulások és hiszton variánsok; hiszton kód; H3 és H4 hisztonok kitüntetett szerepe; metilációs helyeik; egyéb módosulások (acetiláció, ubiqutiniláció, foszforiláció stb.) HDAC és HAT, HMT és hiszton demetilázok; kapcsolat a telomérákkal, a kromatin szerkezettel, és az öregedéssel; inhibitor: TSA; sirtuinok
 • polycomb és trithorax fehérjék, MeCP; Rett-szindróma; epimutáció és mutáció kapcsolata, CTCF insulator elemek; kromatin szerkezet változásai
 • transzpozonok és repetitív szekvenciák; csendesítés; aguti gén és IAP; pozícionális hatás; evolúciós jelentőség; FraXa és RNAi
 • imprinting; definíciója; szülői érdekellentét; Prader-Willi- és Angelman-szindrómák: UBEA3 és PWS; differenciáltan regulált/metilált szekvenciák; Beckwith-Wiedemann- és Silver-Russell-szindrómák: H19, IGF2, CDKN; kapcsolat az ART-tal; LOI
 • X inaktiváció és viszonya a dóziskompenzációhoz; az evolúciós eredet kapcsolata az emlősök egyedfejlődésével; XIC, Xist és Tsix; makroH2A; kancsal X inaktiváció és autoimmunitás; Pol II kizárás és escape from X inactivation; imprintált és random X inaktiváció; MSUD
 • gaméták és egyedfejlődés: eltérő kinetika a nemek között; ART és klónozás; piwi mikroRNS és egyéb miR-ek; protaminok; MSUD;
 • transzgenerációs epigenezis: fehérje és RNS általi expresszió módosítás (Cre-Flox- és cKit-mutáns), endokrin disruptorok szerepe, multigenerációs expozíció
 • táplálkozás (metildonorok, folát) aguti szőrszín; nagyanyai – nagyapai táplálkozás unokák érintettsége, transzgenerációs hatások
 • paramutáció és transzvekció
 • öregedés: egypetéjű ikrek, progeroid szindrómák: Rothmund–Thompson, Werner; Hutchinson-Guilford; teloméra sajátos kromatin szerkezete és telomeráz; kapcsolat a tumorképződéssel;
 • karcinogenezis: generális hipometiláció és CpG hipermetiláció: onkogének és tumor szuppresszorok; onko-hisztonmódosulások, onkomiR-ek
 • viselkedés: LG és ABN anyai eltérései; transzgenerációs hatásuk; GR és ERaR szintek; stressz tűrés; ADHD, öngyilkosság – Dnmt aktivitás; bipoláris betegség és szkizofrenia; szociális hatások; nyelvtanulás, kábítószerfüggés
 • epigenetika és metabolizmus; acetil-CoA; NAD+/NADH arány; O-GlcNac ciklus; óra-gének; az alkohol epigenetikai hatásai; mitokondriumok epigenetikai szerepe
 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Kedves Hallgatók!

COVID hiányzás pótlására igény szerint zoom konzultációt biztosítunk.
Ezt a linket használja akkor is, ha bármilyen okból személyes találkozóra van szüksége.
Időpont: szept. 18-tól minden pénteken 16:00
Register in advance for this meeting:
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJcpf-uvqzsoEtNZsoK4paXK_FL-sWBT8FtR
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Üdvözlettel, Hegyesi Hargita 

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top