JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

Az „Immunológia alapjai” (GYGENIMUE1M) a 2016/17. tanév 1. félévében
a Gyógyszerésztudományi Kar III. évfolyama számára 
(kötelező tárgy, 2 kreditpont)

 

Üdvözöljük az Immunológia alapjai kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

Az Immunológia alapjai tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban megszerezték az alábbi tárgyak kreditpontjait: Biológia II., Anatómia, Latin nyelv. A kurzus keretében tartott előadások (lásd fent) tömör és korszerű betekintés nyújtanak az immunrendszer felépítésébe és működésébe. A félév érvényességét igazoló aláírást a vizsgák során kapják meg a leckekönyvükbe. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban.) A TVSZ (17§ 7-8. bek.) szerint a félév végi aláírásra azok jogosultak, akik legalább az előadások 75%-án részt vettek. Az előadásokon szúrópróba szerűen ellenőrizzük a jelenlétet a félév során néhány alkalommal. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Az előadásokat nem lehet pótolni..

A félévet írásbeli kollokvium zárja (vizsgaidőszak: december 12. - január 27.) A vizsgán való eredményes szerepléshez legalább 50%+1 (a 60 megszerezhetőből 31) pontot kell elérni.  A vizsga a tankönyv teljes anyaga és az előadási prezentációk, melyek megértéséhez szükséges az előadások látogatása. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. 

A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (legkésőbb 48 órával a vizsga kezdet előtt). Vizsgát csak azon hallgatók tehetnek, akik az adott napra előzetesen jelentkeztek. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Az ismételt vizsga előtt be kell mutatni az un. iv. (ismétlő vizsga) jegyet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A szükséges felhasználónevet és jelszót az előadásokon hirdetjük ki, valamint megtalálhatók a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat.

 

Ponttáblázatok

GYTK kollokvium írásbeli vizsga

Pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53-60

5

 

Kötelező irodalom:

  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
  • Saját előadási jegyzetei.
  • Előadási prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

Ajánlott irodalom:

  • Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Holub Marianna

NET 618

Tantárgyfelelős előadó és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A tanulmányi ügyeket személyesen intézzük (a tanulmányi felelős fogadóóráit lásd a honlapon), telefonon vagy e-mailen információt és/vagy időpontot tudunk adni.

 

Tematika

 

 

Előadások
csütörtök, 12:15 – 13:45, NET Selye János (zöld) terem

1.
(Szept. 5 - 9)

Az immunrendszer feladatai, szervei és sejtjei
ppt

2.
(Szept. 12 - 16)

A természetes immunitás alapjai
ppt

3.
(Szept. 19 - 23)

A komplement rendszer
ppt

4.
(Szept. 26 - 30)

Gyulladás és akutfázis-reakció; pszicho- és neuroimmunológia
ppt

5.
(Okt. 3 - 7)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt

6.
(Okt. 10 - 15!,
Szo. = Okt. 31)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt

7.
(Okt. 17 - 20!)

A T-sejtek, sejtközvetített immunitás
pdf

8.
(Okt. 24 - 28)

B-sejtek, humorális immunválasz
pdf

9.
(Nov. 2 - 4!,
H-K: szünet)

Immunválasz fertőzésekben
ppt

10.
(Nov. 7 - 11)

Autoimmunitás és tolerancia
ppt

11.
(Nov. 14 - 18)

Túlérzékenységi reakciók

ppt

12.
(Nov. 21 - 25)

Tumor- és terhesség-immunológia
ppt

13.
(Nov. 28 - Dec. 2)

Transzplantációs immunológia és immunhiányos állapotok
ppt

14.
(Dec. 5 - 9)

Az immunfarmakológia alapjai
ppt

 

Ebook


Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc
 

 

Konzultáció


"Immunológia alapjai" konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 19. (hétfő) 11:00 L16
December 27. (kedd) 11:00 L16
Január 2. (hétfő) 11:00 L16
Január 9. (hétfő) 11:00 L16
Január 16. (hétfő) 11:00 L16
Január 23. (hétfő) 11:00 L16

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük.

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top