JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

„Immunológia alapjai” (FOKOGEN037_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára,
2016/17. tanév I. félév

 

Üdvözöljük az Immunológia alapjai tantárgy hallgatóinak a sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk a kurzus hallgatóit a legfontosabb tudnivalókról.

Az Immunológia Alapjai tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Molekuláris Sejtbiológia III. kreditpontjait megszerezték. A kurzus keretében, heti 2+1 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba. Az előadó a félévvégi aláírást – a gyakorlatvezető javaslata alapján – a vizsgák alkalmával adja meg az indexbe (az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban). Az aláírás megszerzéséhez az előadások és gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni külön-külön (TVSZ 17.§ 7.). Az előadásokon szúrópróba szerűen ellenőrizzük a jelenlétet a félév során néhány alkalommal. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadásokat nem lehet pótolni. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az 8. oktatási héten az előadás idejében az első 45 percben félévközi beszámolót tartunk (írásban), az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagból illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagból. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. Mivel a demonstráció eredménye beszámít a kollokviumba (lásd később), a beszámolók pótlására egy alkalmat biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. A beszámolót javítani nem lehet. ( A 8. heti előadás második 45 percében rendes órát tartunk.) A félév során összesen 5 pontot lehet szerezni házifeladatokkal, ami beszámít a demonstráció pontszámába.

 

A félévet írásbeli kollokvium zárja (vizsgaidőszak: december 12. - január 27.), melybe a félévközi beszámoló eredménye is beleszámít. Az Immunológia alapjai tantárgy és így a kollokvium tananyaga is a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.  A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt). Vizsgát csak azon hallgatók tehetnek, akik az adott napra előzetesen jelentkeztek. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért avizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsga kezdetét megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt be kell mutatni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot. Az írásbeli vizsga eredményességének két feltétele van: A vizsgateszt pontszámának és az összpontszámnak (demonstráció + vizsgateszt) is meg kell haladnia az 50%-ot. (Az elérhető maximális pontszámok: demonstráció 40; vizsgateszt 60; összpontszám 100). [Kivételek: A javító ismétlő vizsgán (3. és 4. vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.]

A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. (A verseny első fordulója a félévközi beszámoló lesz, az ezen a legjobb eredményt elért hallgatókat hívjuk meg a második fordulóra, amely várhatóan a 13. héten lesz.) Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, tudnivalók az indexaláírásról), az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A szükséges jelszót a foglalkozásokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

 

Kötelező irodalom:

  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
  • Fülöp A. K. (Szerk.): Immunológiai szemináriumok (http://gsi.semmelweis.hu)
  • Saját előadási jegyzetei.
  • Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

Ajánlott irodalom:

  • Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Holub Marianna

NET 618

Előadó és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717


A tanulmányi ügyeket személyesen intézzük (a tanulmányi felelős fogadóóráit lásd a honlapon), telefonon vagy e-mailen információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Tematika

 

Hét

Előadások
kedd, 10:30 – 12:10
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok

1.
(Szept. 5 - 9)

Az immunválasz feladatai,
lefolyása, szervei és sejtjei
ppt

Alapfogalmak, bevezetés
ppt

2.
(Szept. 12 - 16)

A természetes immunitás alapjai
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

3.
(Szept. 19 - 23)

A komplement rendszer és a gyulladás; akutfázis reakció
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek II.
ppt

4.
(Szept. 26 - 30)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek III. 
Áramlási citometria
ppt

5.
(Okt. 3 - 7)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt

Komplement
ppt

6.
(Okt. 10 - 15!,
Szo. = Okt. 31)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt

Az immunsejtek migrációja
ppt

7.
(Okt. 17 - 20!,
Okt. 21: szünet)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt

Konzultáció

8.
(Okt. 24 - 28)

Demonstráció;
doc
Immundeficienciák

ppt

Immunizálás és vakcináció
ppt

9.
(Nov. 2 - 4!,
H-K: szünet)

Oktatási szünet

Immunológiai alapú terápiák
ppt

10.
(Nov. 7 - 11)

Immunválasz fertőzésekben; a mucosa immunitás alapjai
ppt

HLA tipizálás
ppt

11.
(Nov. 14 - 18)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(Nov. 21 - 25)

Autoimmunitás és tolerancia
ppt

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

13.
(Nov. 28 - Dec. 2)

Tumor-, transzplantációs immunológia
ppt

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

14.
(Dec. 5 - 9)

Immunfarmakológia, pszicho- és neuroimmunológia
ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

 

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc
 

 

Konzultáció

 

"Immunológia alapjai" konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 19. (hétfő) 11:00 L16
December 27. (kedd) 11:00 L16
Január 2. (hétfő) 11:00 L16
Január 9. (hétfő) 11:00 L16
Január 16. (hétfő) 11:00 L16
Január 23. (hétfő) 11:00 L16

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük.

 

 

Tanulmányi verseny

 

A 2016. 11. 30-án megtartott immunológia tanulmányi verseny eredményei a következők:

Jelige

Eredmény (verseny)

Jegy

TOFFERDAM

39

4

BODZA

38

 

MANÓCSKA

28

 

 

Tisztelt Hallgatók!

Gratulálunk az elért eredményekhez!

A megajánlott vizsgajegy érvényes félév esetén érvényes (azaz gyakorlaton és előadáson sincs háromnál több hiányzása).

Kérjük, mindenképpen jelezze a tanulmányi felelősnél (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen), ha NEM kíván élni a megajánlott jeggyel, legkésőbb december 9. reggel 9.00 óráig.

Amennyiben nem jelentkezik, úgy vesszük, hogy elfogadja a megajánlott jegyet. Ebben az esetben (automatikusan töröljük Önt arról a vizsganapról, amelyikre esetleg jelentkezett, és) egy külön, az Ön részére létrehozott vizsganapra (december 12.) bejelentkeztetjük Önt, és oda írjuk be az eredményt.

(A „jó” megajánlott jegyet kapott hallgatóknak azt javasoljuk, hogy fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk tehetnek javítóvizsgát.)

 

Dr. Holub Marianna, tanulmányi felelős

 

 

 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56235

Go to top