JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

Az „Orvosi Biológia” (Sejtbiológia) (FOKOGEN004_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2016/2017. tanév I. félév
(kötelező tárgy, 3 kreditpont)

 

Üdvözöljük az Orvosi Biológia (Sejtbiológia) kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon és az előadásokon kötelező a részvétel. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás esetén (függetlenül azok indokától) a félév érvénytelen. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, mely december 12-től január 27-ig tart, Orvosi Biológiából szigorlatot kell tenni.

A 8. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk az előadás idejében. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat megírása és eredményessége (50% feletti eredmény) nem feltétele a félév végi aláírásnak, de 1/3-ad részben beszámít a szigorlati jegybe, kivéve ismétlő javítóvizsgák (3. és minden további vizsga), ezért az igazoltan hiányzó hallgatóknak egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Érvényes demonstráció javítására nincs lehetőség. A kijavított dolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele utáni két héten belül lehet megtekinteni a gyakorlatvezetőnél. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 8. oktatási hétnél. A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzésének módjáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat (2000 Ft) is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

Az „Orvosi Biológia” tananyaga és így a szigorlat anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd alább). A vizsga két részből áll. A gyakorlati és elméleti rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). A szigorlati jegy három részből alakul ki: félévközi számonkérés osztályzata (kivéve ismétlő javító vizsgák), a vizsga gyakorlati és elméleti része. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie. A vizsgára el kell hozni a leckekönyvet (index), valamint a gyakorlati füzetet.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgára be- és lejelentkezni a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt le kell adni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. (Az első forduló az első beszámoló lesz, annak eredménye alapján hívjuk meg a legjobb hallgatókat a második fordulóra, várhatóan a 13. oktatási hétre. A verseny díjazottjai egy könnyített szigorlatot tehetnek).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Webcím vagy a Megjegyzés sorban található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Kőhidai László

NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Tematika

 

Hét

Előadás
csütörtök, 8:00 – 9:40,
NET Selye János (Zöld) terem

Gyakorlat

1.
(Szept. 5 - 9)

A sejtmembrán szerkezete és működése
ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   pdf

2.
(Szept. 12 - 16)

A sejtmag szerkezete és működése I.

ppt

FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(Szept. 19 - 23)

A sejtmag szerkezete és működése II.

ppt

Az elektronmikroszkópia
ppt   pdf

4.
(Szept. 26 - 30)

Az ER és a riboszómák

ppt

Az interfázisos sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(Okt. 3 - 7)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt

Az endoplazmás retikulum
ppt

6.
(Okt. 10 - 15!,
Szo. = Okt. 31)

Az endocitózis, hetero- és autofagocitózis és a vezikuláris transzport

ppt

Golgi komplex
ppt

7.
(Okt. 17 - 20!,
Okt. 21: szünet)

A sejtváz
ppt

Konzultáció

8.
(Okt. 24 - 28)

Demonstráció (írásbeli)
pdf

Szekréció
ppt

9.
(Nov. 2 - 4!,
H-K: szünet)

A sejtadhézió és sejtmozgás
ppt

Immuncitokémia
ppt

10.
(Nov. 7 - 11)

A mitokondrium és a peroxiszóma

ppt

A sejttenyésztés
ppt   ppt   pdf

11.
(Nov. 14 - 18)

Receptorok és jelátviteli folyamatok

ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

12.
(Nov. 21 - 25)

A sejtciklus és szabályozása I.

ppt

A sejtfelszíni differenciálódások.
Enzimhisztokémia
ppt

13.
(Nov. 28 - Dec. 2)

A sejtciklus és szabályozása II.

ppt

A sejtek halála
ppt

14.
(Dec. 5 - 9)

A sejtek öregedése és halála
ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció
Index-aláírás

 

Szigorlat


Szigorlati tematika: pdf

 

 

 

Konzultáció

 

Orvosi biológia (Sejtbiológia) konzultációk (a NET-ben)

időpont kezdet terem
December 19. (hétfő) 13:00 L13, 14
December 27. (kedd) 11:00 L13-15
Január 2. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 9. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 16. (hétfő) 11:00 L13-15
Január 23. (hétfő) 11:00 L13-15

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor a konzultációt töröljük.

 

 
 

Tanulmányi verseny

 

 

 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Kedves Hallgatók!

COVID hiányzás pótlására igény szerint zoom konzultációt biztosítunk.
Ezt a linket használja akkor is, ha bármilyen okból személyes találkozóra van szüksége.
Időpont: szept. 18-tól minden pénteken 16:00
Register in advance for this meeting:
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJcpf-uvqzsoEtNZsoK4paXK_FL-sWBT8FtR
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Üdvözlettel, Hegyesi Hargita 

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top