JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

A „Biológia II.” (GYGENBIOE_2M) és a „Biológiai Gyakorlatok II.” (GYGENBIOG_2M-00)
a 2015/2016. tanév II. félévében
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára

 Általános információk

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia Gyakorlatok II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások látogatása helyett. (Az előadások az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.)

A „Biológiai Gyakorlatok II.” féléve érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal sem – lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen.  A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések súlyozott átlagolásával számítjuk ki.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két (egész gyakorlatot betöltő) írásbeli demonstráció formájában. Ez utóbbiakra a 6. és a 13. oktatási héten kerül sor. Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell.Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció írásban történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (6. és 13.) hétnél lesz megtekinthető.

Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadásokat nem lehet pótolni.

Az indexek aláírásáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A vizsgaidőszakban, mely 2016. május 17-én kezdődik, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” kreditpontjait megszerezte. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben 2016. április 14-ig adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

szigorlat két részből, gyakorlati és elméleti részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A vizsgára el kell hozni a leckekönyvet (index), valamint a gyakorlati füzetet (ismétlő vizsga esetén az iv-jegyet is). A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. A vizsgaidőszak július 31‑ét követő részében, valamint az ismétlővizsga-időszakban sikeres vizsga javítása nem lehetséges. Az ismétlővizsga-időszakban csak a vizsgaidőszakban megkísérelt és sikertelen (elégtelen) vizsga ismételhető. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.  

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolatok

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tóth Sára egyetemi docens

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • Fülöp: Biológiai gyakorlatok (2005)

Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.
  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika (http://gsi.semmelweis.hu/).
  • Csaba - Madarász: A sejt szerkezete (6. fejezet kivételével)

 

Tematika

 

 

Előadások

szerda, 1115 – 1245,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 1 – 5)

Mitózis és meiózis
ppt

Típusos és atípusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 8 – 12)
TDK konf.

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
ppt

A meiózis és a gametogenezis
ppt

3. hét

(febr. 15 – 19)

Citogenetika
ppt

Citogenetika I. 
ppt

4. hét

(febr. 22 – 26)

Genetikai variációk I.
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(febr. 29 – márc. 4, 5 Sz=H)

Genetikai variációk II.
ppt

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt

6. hét

(márc. 7 – 11)

Epigenetika
ppt

Demonstráció I. (írásbeli)
doc

7. hét

(márc. 16 – 18)

Autoszomális öröklődés I.
ppt

Mol. gen. I. (Bevezetés és blot-hibridizációs módszerek)
ppt

8. hét

(márc. 29 – ápr. 1)
Húsvét hétfő

Autoszomális öröklődés II.
ppt

Mol. gen. II.

9. hét

(ápr. 4 - 8)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

Mol. gen. III.
ppt

10. hét

(ápr. 11 – 15)

A nem genetikája
ppt

Genet. módsz. alk. I. Monog.
ppt

11. hét

(ápr. 18 – 22)
Kedd:
Egyetemi nap

Fejlődés- és onkogenetika
ppt

K: Genet. módsz. alk. II. Kompl.
ppt

12. hét

(ápr. 25 – 28)

A komplex jellegek öröklődése
ppt

Genet. módsz. alk. III. Gyakorlás
ppt

13. hét

(máj. 2 – 6)

Farmako- és nutrigenomika
ppt

Demonstráció II. (írásbeli)
doc

14. hét

(máj. 9 – 13)

Gén- és genommanipulációk
ppt

A demonstráció értékelése;
Vizsgafelkészítő konzultáció

 

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

 

Szigorlat


Szigorlati tematika: doc

 

 

Konzultáció


Biológia II./ Orvosi biológia konzultációk(a NET-ben) – 2015/16.  II. félév

május 23. (hétfő)  11.00 L15
május 30. (hétfő) 10.00 L15
június 6. (hétfő) 10.00 L15
június 13. (hétfő)   10.00 L15
június 20. (hétfő) 10.00 L15
június 24. (péntek)  13.00 L15
augusztus 24. (sz.) 09:00 L14

 A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top