JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

Az „Immunológia alapjai” (GYGENIMUE1M) a 2015/16. tanév 1. félévében
a Gyógyszerésztudományi Kar III. évfolyama számára 
(kötelező tárgy, 2 kreditpont)

 

Általános információk

Üdvözöljük az Immunológia alapjai kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A kurzus keretében tartott előadások (lásd fent) tömör és korszerű betekintés nyújtanak az immunrendszer felépítésébe és működésébe.

A félév érvényességét igazoló aláírást a vizsgák során kapják meg a leckekönyvükbe (vizsgaidőszak: december 12 - január 29). A TVSZ (17§ 7-8. bek.) szerint a félév végi aláírásra azok jogosultak, akik legalább az előadások 75%-án részt vettek. Az előadásokon szúrópróba szerűen ellenőrizzük a jelenlétet a félév során néhány alkalommal. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Az előadásokat nem lehet pótolni. A félév érvényességéről a 14 heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást a gyakorlatvezetőjüktől. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A félév során egy alkalommal félévközi beszámolót szervezünk, melynek eredményes letétele nem feltétele a félév érvényességének, de ha valaki nem jelenik meg hiányzásnak számít. Az elért eredmény függvényében a hallgatók 7-10 bonusz pontot kapnak (70%-100% pontszámnak megfelelően), melyek hozzáadódnak az elő vizsga pontszámához, amennyiben azon elérik a 31 pontot. (Javító és ismétlő javító vizsgákon ezek a pontok már nem számítanak.)

A félévet írásbeli kollokvium zárja, melyen feleletválasztásos (40 pont) és kifejtendő kérdések (4*5 pont) is szerepelnek. A vizsgán való eredményes szerepléshez legalább 31 (50%+1) pontot kell elérni.  A vizsga a tankönyv teljes anyaga és az előadási prezentációk, melyek megértéséhez szükséges az előadások látogatása.

A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgák eredményének a publikálása 2‑4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (legkésőbb 48 órával a vizsga kezdet előtt). Vizsgaidőpontot módosítani a vizsga időpontját megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Vizsgát csak azon hallgatók tehetnek, akik az adott napra előzetesen jelentkeztek. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Az ismételt vizsga előtt be kell mutatni az un. iv. (ismétlő vizsga) jegyet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A szükséges felhasználónevet és jelszót az előadásokon hirdetjük ki, valamint megtalálhatók a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat.

 

Ponttáblázatok

Félévközi beszámoló

%

Bónusz pont

0-60

0

61-70

7

71-80

8

81-90

9

91-100

10

GYTK kollokvium írásbeli vizsga

Pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53-60

5

 

Kötelező irodalom:

  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
  • Saját előadási jegyzetei.
  • Előadási prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

Ajánlott irodalom:

  • Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

 

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tanulmányi felelős helyettes

Dr. Holub Marianna

NET 618

Tantárgyfelelős előadó és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A tanulmányi ügyeket személyesen intézzük (a tanulmányi felelős fogadóóráit lásd a honlapon), telefonon vagy e-mailen információt és/vagy időpontot tudunk adni.

 

Tematika

 

 

Előadások
csütörtök, 13:10 – 14:40, NET Selye János (zöld) terem

1.
(Szept. 7 - 11)

Az immunrendszer feladatai, szervei és sejtjei

2.
(Szept. 14 - 18)

A természetes immunitás alapjai
ppt

3.
(Szept. 21 - 25)

A komplement rendszer
ppt

4.
(Szept. 28 – Okt. 2)

Gyulladás és akutfázis-reakció; pszicho- és neuroimmunológia
ppt

5.
(Okt. 5 – 9)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt

6.
(Okt. 12 - 16)

Antigénreceptorok és keletkezésük
pdf

7.
(Okt. 19 - 24)

A T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt

8.
(Okt. 26 – 30)

B-sejtek, humorális immunválasz
pdf

9.
(Nov. 2 - 6)

Demonstráció (írásbeli)
doc

10.
(Nov. 9 - 13)

Túlérzékenység és tolerancia
ppt

11.
(Nov. 16- 20)

Tumor-, transzplantációs és terhesség-immunológia

12.
(Nov. 23 – 27)

Immunválasz fertőzésekben; immunhiányos állapotok
ppt

13.
(Nov. 30 – Dec. 4)

Az immunfarmakológia alapjai
ppt

14.
(Dec. 7 - 11)

Autoimmunitás; összefoglalás
pdf

 

Ebook


Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokviumi tematika


Kollokviumi tematika: doc

 

Konzultáció


Immunológia konzultációk (a NET-ben)

Január 4. 10:00, L16
Január 11. 10:00, L16
Január 18. 10:00, L16
Január 25. 14:00, L16

(A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.) 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Kedves Hallgatók!

COVID hiányzás pótlására igény szerint zoom konzultációt biztosítunk.
Ezt a linket használja akkor is, ha bármilyen okból személyes találkozóra van szüksége.
Időpont: szept. 18-tól minden pénteken 16:00
Register in advance for this meeting:
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJcpf-uvqzsoEtNZsoK4paXK_FL-sWBT8FtR
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Üdvözlettel, Hegyesi Hargita 

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top