JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia alapjai CV (GYGEN070E1M-CV)
kötelező tárgy, 2 kreditpont

 

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév előző félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig).

Kérjük, hogy aki jogosult és felveszi az CV kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) illetve FM kurzusokra, mert a CV kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA tagja
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Írásbeli kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2023. május 22 – 2023. július 7. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, vizsgák ideje és helye a Neptunban hirdetve).

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.


A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni a vizsgalapra, valamint a NEPTUN EFTR-be „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát nem csökkenti, de a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.  A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. A vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek.

 

Kollokviumi tematika: doc

 

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot. Az elérhető maximális pontszám: 60.

 

ponttáblázat: GYTK

Pontok

Jegy

0-29

1

30-39

2

40-46

3

47-53

4

54-60

5


A vizsga eredményét  (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.). 
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal 45 perces online konzultációt tartunk. 

 

Immunológiai konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

 

2023.05.22.

 

14:00-15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95110853505?pwd=NVJxR0FqU0xvbmluc1YzaS83NWlWdz09 
Passcode: SLE2023

2023.05.30.

 

12:00-13:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95066563476

2023.06.05.

 

12:30-13:30

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2023.06.12.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJIpdu2pqT8vGNfUqRvstVslG7Jc8CBP0hBY

2023.06.19.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95059398712

2023.06.26.

 

9:30-10:30

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 
Passcode: 407837

2023.07.03.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/98275651772

 

 

 

 

Kötelező irodalom:

  • Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu illetve Moodle platformon)
  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014. elektronikus formában.
    (https://www.semmelweiskiado.hu/termek/931/az-immunologia-alapjai-2-kiadas)
  • saját előadási jegyzetei.

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top