JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kedves hallgatók! 

A 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében 2022. március 7. napjától nem kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata, azonban a járványügyi adatok alapján az oktatás céljára szolgáló kis méretű helyiségekben (gyakorlati termek) Intézetünk továbbra is javasolja a maszk használatát.

Vizsgakurzust (CV és FM) azon a tárgykódon kell felvenni, amelyen az előző félévben /tanévben szerepelt.

A Neptun rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a téli vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt (a vizsgákra vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével).

A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg.

Ezekhez a kurzusokhoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok, konzultációk) nem tartoznak. A félévközi teljesítmény beszámítására az előző féléves szabályok érvények.

Honlapunkhoz oktatási anyagaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB- cím sorában találják meg.

További részletekért lásd a TVSZ 21.§ 5. bekezdését.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Igazgatóhelyettes:
Dr. Szalai Csaba
+36 1 210 2930 / 56236

Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top