Menu

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga a jelen félévben az előadás kurzusnál meghirdetett vizsgáéval egyezik meg, és a honlapunkon ennél lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanévben szerzett félévközi jegy nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen, részjegyeken alapul.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) kurzusokra, mert az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak.

További részletekért lásd a TVSZ 16.§ 7. bekezdését.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptun rendszerben.


Tanulmányi felelősök:
Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253
Hétfő 13:00-14:00
Szerda 10:00-11:00
Péntek 10:00-11:00

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234
Szerda 14:55-15:55
Csütörtök 16:00-17:00

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Go to top