JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Időtartam: 2017.12.01 - 2019.12.01

szivprogram  szechenyi2020 logo

A kutatócsoportról


Kutatási terület:

Extracelluláris vezikulák szerepe a kardiovaszkuláris megbetegedésekben


A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

  • A humán pericardiális folyadék sejtes összetételének, extracellulárisvezikuláinak és sejtek közötti kommunikációjának vizsgálata szívátültetés során eltávolított donor és recipiens, valamint coronaria bypass műtéten átesett betegek esetében multiomikai megközelítéssel.
  • A lipoproteineknekextracellulárisvezikulákkal történő, elsőként kutatócsoportunk által leírt asszociációjának a vizsgálata. A lipoprotein-extracellulárisvezikula komplexek hatásának vizsgálata a sejtek általi felvételre, a „habos sejt” átalakulásra és a máj általi eliminációra in vitro és egérmodellekben.
  • Humán és egér szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikulák vizsgálata multiomikai módszerekkel, szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikula markerek azonosítása és validálásaischemiás szívbetegségben szenvedő betegek vérplazmájának áramlási citometriás elemzésével. Extracellulárisvezikula alapú diagnosztikus panel létrehozása.


Honlap: 

http://semmelweis.hu/tcs/kutatocsoportok/nvkp-kutatocsoportok/ 

 

Tagok

Vezető:


  BuzasE

Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, az MTA doktora

 

 Tagok:


  BariczaE

Joóné Baricza Eszter, tudományos segédmunkatárs

  Hegyesi Hargita

Dr. Hegyesi Hargita, egyetemi docens

 

  Kovacs Arpad

Dr. Kovács Árpád, PhD hallgató
(témavezető: Dr. Pállinger Éva)

  PallingerE

Dr. Pállinger Éva, egyetemi docens

  PalocziK

Pálóczi Krisztina, intézeti mérnök

 

  Tamasi Viola

Dr. Tamási Viola, egyetemi docens

 

  Visnovitz Tamas

Dr. Visnovitz Tamás, tudományos munkatárs

 

  Sodar Barbara

Wernerné Dr. Sódar Barbara, tudományos segédmunkatárs

 

 

 

Go to top